SgÓil a' BhÓis is an Entertainment programme.

Tags

SgÓil a' BhÓis

Sreath ¨r a' beachdachadh air a' bhÓs a tha na cheann-uidhe aig gach duine againn. A series of reflections on the subject of death. episode 1 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Entertainment

Running Time: 33 minutes (approx)

When is SgÓil a' BhÓis next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal October 30th, 9:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal November 3rd, 12:00pm. See more...