Seonaidh/Shaun the Sheep is an Entertainment programme.

Image for the Entertainment programme "Seonaidh/Shaun the Sheep"

Tags

Seonaidh/Shaun the Sheep

Chan eil an sgioba ag aithneachadh Seonaidh às aonais a ghruag ach le taic bho Bitzer lorg e i. Nuair a tha iad air a tòir tha nòisean aig Seonaidh airson aon de na cearcan. Children's series. The flock don't recognise Shaun when he loses one his most distinctive features. His old pal Bitzer helps him track down the lost thatch, but not before Shaun becomes very attached to one of the chickens.

Genre: Entertainment

Running Time: 7 minutes (approx)

When is Seonaidh/Shaun the Sheep next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 26th, 5:50pm and on BBC Alba January 28th, 4:55pm. See more...