Seonaidh/Shaun the Sheep is an Entertainment programme.

Image for the Entertainment programme "Seonaidh/Shaun the Sheep"

Tags

Seonaidh/Shaun the Sheep

Tha Timmy a' cuideachadh nan gràineagan àite sàmhach a lorg airson na h-oidhche. Ach ge bith dè ni e, an àite oidhche mhath cadail fhaighinn dha charaidean, 's ann a tha e gam faighinn ann an duilgheadas. Children's series. Timmy decides to help the hedgehogs find a resting place for the night. However, he ends up leading his weary friends into a series of scrapes rather than giving them a good night's sleep.

Genre: Entertainment

Running Time: 7 minutes (approx)

When is Seonaidh/Shaun the Sheep next on TV?

It's next showing on BBC Alba Today, 5:50pm and on BBC Alba March 26th, 5:50pm. See more...