Seonaidh/Shaun the Sheep is an Entertainment programme.

Image for the Entertainment programme "Seonaidh/Shaun the Sheep"

Tags

Seonaidh/Shaun the Sheep

Nuair tha an tuathanach glaiste san taigh-bheag feumaidh Bitzer stuth fhaighinn thuige gun dàil. Às dèidh oidhirp no dhà tha feum aige air taic bho Sheonaidh is an sgioba. Children's series. When the farmer gets stuck in the loo, Bitzer has to get vital supplies to him as a matter of urgency. He drafts in Shaun and the gang to help out after his initial efforts end in failure.

Genre: Entertainment

Running Time: 7 minutes (approx)

When is Seonaidh/Shaun the Sheep next on TV?

It's next showing on BBC Alba May 28th, 5:50pm and on BBC Alba May 30th, 5:50pm. See more...