Seachdainean Sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdainean Sa Chogadh

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill. Events of the last three weeks in the First World War one hundred years ago. episode 59.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Seachdainean Sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 18th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal December 18th, 10:00pm. See more...