Seachdainean Sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdainean Sa Chogadh

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDh?mhnaill. Omnibus edition of Seachdain sa Chogadh, which looks back on the events of WW1. episode 51.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Seachdainean Sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal July 3rd, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal July 3rd, 10:00pm. See more...