Seachdainean Sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdainean Sa Chogadh

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh ceud bliadhna an ama seo. Le Gilleasbuig MacDhòmhnaill. Events of the last three weeks in World War One one hundred years ago. episode 68.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Seachdainean Sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal June 25th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal June 25th, 10:00pm. See more...