Seachdain sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdain sa Chogadh

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh o chionn ceud bliadhna. The events of the First World War, from one hundred years ago. episode 153.

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Seachdain sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal June 29th, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal June 30th, 11:50am. See more...