Seachdain sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdain sa Chogadh

Na bha tachairt sa Chiad Chogadh air an t-seachdain a dh'fhalbh, 100 bliadhna an ama sa. The events of the past week in World War One, 100 years ago. episode 160 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Seachdain sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Today, 11:50am and on BBC Radio Nan Gaidheal August 24th, 9:00pm. See more...