Seachdain sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdain sa Chogadh

Deasbad an Taigh nan Cumantan air bhòt do bhoireannaich agus fios mu chòirichean fearainn. The events of WW1, including parliament debating votes for women and news of land rights in Lewis. episode 140.

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Seachdain sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal March 30th, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal March 31st, 11:50am. See more...