Seachdain sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdain sa Chogadh

Bha cuid a' fàgail dhreuchan 's cuid eile a' dol gu dreuchdan ùr na làithean sa an 1916. The events of WW1, including the death of noted piper Willie Lawrie in 1916. episode 124.

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Seachdain sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tonight, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 11:50am. See more...