Seachdain sa Chogadh is an Entertainment programme.

Tags

Seachdain sa Chogadh

Call mòr aig muir le grunn shoithichean dhan cuir fodha an t-seachdain sa. Heavy losses reported this week in the Mediterranean Sea. episode 183.

Genre: Entertainment

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Seachdain sa Chogadh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal January 25th, 9:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal January 26th, 11:50am. See more...