Seachd Là is an Entertainment programme.

Image for the Entertainment programme "Seachd Là"

Tags

Seachd Là

Naidheachdan ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta gach seachdainn le sgioba-naidheachd BBC ALBA. Local, national and international news from BBC Alba.

Genre: Entertainment

Running Time: 60 minutes (approx)

When is Seachd Là next on TV?

It's next showing on BBC Alba May 27th, 6:30pm and on BBC Alba June 3rd, 6:30pm. See more...