Na Dùrachdan is an Entertainment programme.

Tags

Na Dùrachdan

Mairead NicIllinnein agus Art MacCarmaig le ceòl, òrain is fealla-dhà. Fònaibh gu 08000 967050 le ur dùrachdan. Music, song and fun with your requests.

Genre: Entertainment

Running Time: 120 minutes (approx)

When is Na Dùrachdan next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal January 26th, 6:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal February 2nd, 6:00pm. See more...