Galwad Cynnar is an Entertainment programme.

Tags

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur a bywyd gwyllt. Gerallt Pennant and guests discuss nature and wildlife.

Genre: Entertainment

When is Galwad Cynnar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru March 24th, 6:30am and on BBC Radio Cymru 2 March 24th, 6:30am. See more...