Galwad Cynnar is an Entertainment programme.

Tags

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth.

Genre: Entertainment

When is Galwad Cynnar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru January 23rd, 7:00am and on BBC Radio Cymru January 30th, 7:00am. See more...