Galwad Cynnar is an Entertainment programme.

Tags

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant yn trafod byd natur gydag Ian Keith, Dr. Paula Roberts a Hywel Roberts. Gerallt Pennant discusses nature with Ian Keith, Dr. Paula Roberts and Hywel Roberts.

Genre: Entertainment

When is Galwad Cynnar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru Today, 6:30am and on BBC Radio Cymru 2 Today, 6:30am. See more...