Galwad Cynnar is an Entertainment programme.

Tags

Galwad Cynnar

Daniel Jenkins-Jones, Medwyn Williams a Twm Elias sy'n ymuno Ô Dei Tomos i drafod natur a bywyd gwyllt o flaen cynulleidfa yn AberdÔr. Nature and wildlife discussion.

Genre: Entertainment

When is Galwad Cynnar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru October 29th, 6:30am. See more...