Galwad Cynnar is an Entertainment programme.

Tags

Galwad Cynnar

Gerallt Pennant yn trafod natur a bywyd gwyllt gyda Hywel Roberts, Rhys Owen a Bethan Wyn Jones. Nature and wildlife discussion with Gerallt Pennant and guests.

Genre: Entertainment

When is Galwad Cynnar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Cymru February 25th, 6:30am. See more...