Flapair is a Charaidean/Flapper and Friends is an Entertainment programme.

Tags

Flapair is a Charaidean/Flapper and Friends

Tha Pincaidh 's Flapair a' lorg Màrtainn sa choille ach chan eil am mathan idir gu math 's e fulang le cràdh na stamag. Tha na caraidean a cur romhpa cuideachadh a thoirt dha fàs nas fheàrr. Children's animated series. While out in the woods, Pincaidh and Flapair come across Màrtainn the bear, who is poorly with stomach ache. episode 9.

Genre: Entertainment

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Flapair is a Charaidean/Flapper and Friends next on TV?

It's next showing on BBC Alba May 29th, 5:30pm and on BBC Alba May 31st, 5:35pm. See more...