Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits is an Entertainment programme.

Tags

Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits

Bha an tÞ-ealain Fraoch Nic an De?ir Ó ?le riamh miosail air dealbhan dhaoine a'dhÞanamh, agus feuchainn ri samhail neach a'ghlacadh air pÓipear. 'Sa chiad phr?gram dhen t-sreath ¨r seo, tha i a'tarraing dealbh dhen neach-ci¨il, Padruig Moireasdan. Heather Dewar draws a charcoal portrait of musician PÓdruig Morrison.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Dealbhan Fraoich/Heather's Portraits next on TV?

It's next showing on BBC Alba March 26th, 8:30pm and on BBC Alba March 30th, 8:30pm. See more...