Dà Sgeulachd bho Iain Moireach is an Entertainment programme.

Tags

Dà Sgeulachd bho Iain Moireach

Taghadh de sgeulachdan-goirid leis an sgrìobhadair Iain Moireach à Barabhas. A selection of short stories written and read by the writer John Murray. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Entertainment

Running Time: 33 minutes (approx)

When is Dà Sgeulachd bho Iain Moireach next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal March 25th, 10:00am. See more...