Alleluia is an Entertainment programme.

Seasons in Detail

Alleluia

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Alasdair MacIlleBhàin a' seinn an ochdamh sailm thairis air an fhichead, agus bidh Niall Caimbeul a' seinn O Thugaibh Moladh Mòr do Dhia. Bidh Sìne Dickson ag innse mun a bhuaidh a tha creideamh air toirt air a beatha fhèin, agus bidh Angela NicEachainn a' leughadh bho leabhar nan Gnàth-fhacal.

Genre: Entertainment

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Alleluia next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal October 24th, 9:30pm and on BBC Radio Nan Gaidheal October 31st, 9:30pm. See more...