Eathar Dubh à Bragar is an Education programme.

Tags

Eathar Dubh à Bragar

Eachdraidh an òrain agus an fhir a rinn e, Dòmhnall Macleòid, à Port Nis. Le Annella Nicleòid.

Genre: Education

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Eathar Dubh à Bragar next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 8th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal December 8th, 10:00pm. See more...