Beag air Bheag is an Education programme.

Tags

Beag air Bheag

John Urquhart guides learners through some of the complexities of the Gaelic language. Prògram airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan. series 7, episode 5 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:34am and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 9:30pm. See more...