Beag air Bheag is an Education programme.

Tags

Beag air Bheag

John Urquhart guides learners through some of the complexities of the Gaelic language. Prògram airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan.

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal June 27th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal June 27th, 10:00pm. See more...