Beag air Bheag is an Education programme.

Tags

Beag air Bheag

Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig còmhla ri Iain Urchardan. A special edition featuring a selection of grammar lessons from the series. series 6, episode 14 (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal June 25th, 10:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal June 25th, 9:30pm. See more...