Beag air Bheag

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? A bheil sibh feumach air misneachd gus ur Gàidhlig a chleachdadh? Ma tha, 's ann dhuibhse a tha Beag air Bheag, sreath gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Gach seachdain treòraichaidh Iain Urchardan sibh tro chòmhraidhean agus tro aithrisean a bhios feumail dhuibh nur n-ionnsachadh. Beag air bheag, cuiridh sibh ri ur comasan ann a bhith a' bruidhinn Gàidhlig. Sa phrògram mu dheireadh san t-sreath tha Iain a' còmhradh ri neach-ionnsachaidh na seachdain Ciaran Folan agus a' cluinntinn mu a roghainn-ciùil. Tha an t-Ollamh Michel Byrne a' coimhead air mìosan na bliadhna ann an Oisean a Ghràmair agus tha fiosrachadh mu chlasaichean Gàidhlig do luchd-ionnsachaidh air feadh Alba aig Siobhan NicAonghais. Presenter John Urquhart guides learners through the intricacies of Gaelic language, dialects, idioms and sayings. In the final programme of the series John chats to learner Ciaran Folan about his learning experience. Gaelic grammar help is on hand with Dr Michel Byrne of Glasgow University and BBC archive material is used to illustrate some of the complexities of the language.

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal April 14th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal April 14th, 10:00pm. See more...