Beag air Bheag

A bheil sibh ag ionnsachadh Gàidhlig? Ma tha ùidh agaibh ann an gràmair, 's ann dhuibhse a tha am prògram sònraichte seo. Gach seachdain ann am Beag air Bheag bidh an t-Ollamh Michel Byrne a' toirt thugainn Oisean a' Ghràmair, leasanan goirid a tha a' toirt mìneachadh air cuid de na puingean cànain a thog ceann anns a' phrògram. Seo cothrom èisteachd ri taghadh bho na leasanan sin.

Genre: Education

When is Beag air Bheag next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 10:30am and on BBC Radio Nan Gaidheal Tomorrow, 9:30pm. See more...