Trusadh is a Documentary programme.

Tags

Trusadh

Tha cò th' annainn agus cò às a tha sinn na phàirt riatanach dhe ar cuid aithne. Ged a tha Sloinnidhean agus Far-ainmean air an cleachdadh air feadh an t-saoghail, tha àite sònraichte aca ann an cultar na Gàidhealtachd 's nan Eilean. Tha Ailean Caimbeul bhon Eilean Sgitheanach a' gabhail turas airson coimhead air a' bheairteas a tha na lùib, agus cluinnidh e mu mar a tha eirmse gheur agus àbhachdas aig a' chridhe. Documentary in which Alan Campbell explores the history and relevance of patronymics and nicknames, and their place in the culture of the Highlands and Islands. He heads from Skye to Lewis, Uist, Barra and Sutherland to hear of the vital part that these unique names played in communities and villages of the past, and also explores their use now. He also examines how it fits into a European context with a look at the Dutch and Icelandic patronymics.

Genre: Documentary

Running Time: 60 minutes (approx)

When is Trusadh next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 9:00pm and on BBC Alba June 26th, 10:00pm. See more...