Anna Dholaidh is a Documentary programme.

Tags

Anna Dholaidh

Ged a tha i gu bhith 80, tha Anna fhathast a' misneachadh seinneadairean traidiseanta. A profile of 80-year-old Annie MacLeod, who prepares traditional singers for the yearly Mod. (Athchraoladh (Repeat)).

Genre: Documentary

Running Time: 33 minutes (approx)

When is Anna Dholaidh next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal December 26th, 11:30am. See more...