Airgead is a Documentary programme.

Tags

Airgead

Triùir a' còmhradh mu airgead - cò air a tha 'd dha chosg 's dè a' smachd a th' ac' air?

Genre: Documentary

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Airgead next on TV?

It's next showing on BBC Radio Nan Gaidheal November 14th, 12:00pm and on BBC Radio Nan Gaidheal November 14th, 10:00pm. See more...