Sraid Nan Sgread/Scream Street is a Childrens programme.

Tags

Sraid Nan Sgread/Scream Street

Sgioblachadh Sgreadaidh. Tha Luke a cruthachadh trioblaid uabhasach nuair a chleachdas e p¨dar draoidheil gus an obair-glanaidh a tha roimhe a dhÞanamh nas luaithe. Ge-tÓ, an Óite sgioblachadh sgiobalta, 's ann a tha e a' cur an t-srÓid gu lÞir ann an cunnart. Children's animated series. When Luke uses a magic cleaning powder to get his chores done quicker, he ends up putting the whole of Scream Street in danger. episode 1.

Genre: Childrens

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Sraid Nan Sgread/Scream Street next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 28th, 5:30pm and on BBC Alba January 29th, 6:25pm. See more...