Padraig Post is a Childrens programme.

Image for the Childrens programme "Padraig Post"

Tags

Padraig Post

Pàdraig Post agus an Deis'-fhànais. Tha 'Latha Fànais' gu bhith aca san sgoil - le aoigh sònraichte agus cothrom uidheam sònraichte fhaicinn - fìor dheise-fhànais. Ge-tà, le sneachda trom, chan eil e furasta do Phàdraig an deise-fhànais fhaighinn thuca... mura coisich e - 's e na broinn! There is a special visitor expected at the school's Space Day and there is the chance to see some special equipment - a real astronauts space suit. However, the snowy weather means that the only way Pat can deliver the suit is to walk there wearing it!

Genre: Childrens

Running Time: 14 minutes (approx)

When is Padraig Post next on TV?

It's next showing on BBC Alba May 25th, 5:00pm and on BBC Alba May 28th, 5:00pm. See more...