Dràgonan: Rèis chun an iomaill/Dragons: Race to the Edge is a Childrens programme.

Tags

Dràgonan: Rèis chun an iomaill/Dragons: Race to the Edge

Tha èiginn air fàire nuair a gheibh Aileag is fiaclan a-mach gu bheil na Sealgairean an tòir air an t-Searrach Sgeith, agus gu bheil Eilidh air cus innse do Dhìbrigh Gruamach. Children's animated series. When they learn the Dragon Hunters are tracking the Flightmare, Hiccup and Astrid race to stop them after Heather finds out Viggo Grimborn's secret plans.

Genre: Childrens

Running Time: 25 minutes (approx)

When is Dràgonan: Rèis chun an iomaill/Dragons: Race to the Edge next on TV?

It's next showing on BBC Alba March 21st, 6:10pm and on BBC Alba March 25th, 5:35pm. See more...