Bigeil/Squeak! is a Childrens programme.

Tags

Bigeil/Squeak!

Mar as àbhaist, tha Lìsidh, Seoc is Druid a' cluich, 'sa seinn 's ag èisdeachd ri sgeulachd. The three little mice play, sing and listen to a story.

Genre: Childrens

Running Time: 20 minutes (approx)

When is Bigeil/Squeak! next on TV?

It's next showing on BBC Alba March 3rd, 4:50pm. See more...