Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High is a Childrens programme.

Tags

Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High

A' teicheadh bho Abercrombie gus an geama bhideo aig Mitchell a shàbhaladh, tha an triùir a' lorg seòmar dìomhair a tha gan tort air ais gu linn làn sheann ghaisgich. Running away from Abercrombie in an attempt to save Mitchell's video game, the trio discover an underground chamber that takes them back to a time of ancient superheroes. episode 24.

Genre: Childrens

Running Time: 25 minutes (approx)

When is Ard-Sgoil a' Chnuic Annasaich/Strange Hill High next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tonight, 6:30pm and on BBC Alba December 13th, 6:00pm. See more...