Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn! is a Childrens programme.

Tags

Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn!

! and The Chipmunks. Am Baga Snasail. Tha Brittany air baga spaideil ùr a bhuannachadh, baga a tha Alvin a milleadh cho luath 's a gheibh i e! Tha Alvinn a' gealltainn fear eile a cheannach dhith ach nuair a fhairtlicheas a leithid air, tha Brittany a coimhead airson dìoghaltas! Alvin destroys the new bag that Brittamy won in a competition. He promises to replace it but when he fails to keep his promise, Brittany seeks her revenge. episode 51.

Genre: Childrens

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn! next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tonight, 6:10pm and on BBC Alba Tonight, 6:25pm. See more...