Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn! is a Childrens programme.

Tags

Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn!

! and The Chipmunks. Spiorad Teaghlaich. Tha tiocaidean aig Alvin son geama ball-coise chudromach ach 's ann a tha tachartas teaghlach gus gabhail àite air an aon latha... son 's nach fheum e e-fhèin a mhìneachadh, tha e a' mealladh a h-uile duine gus faighinn chun a' ghèam. When Alvin finds out that the big football match he has tickets to is on the same day as a big family event, he decides to trick everyone into believing that he cannot be with his family. episode 21.

Genre: Childrens

Running Time: 15 minutes (approx)

When is Alvinnn Agus Na Chipmunks/Alvinnn! next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tonight, 6:00pm and on BBC Alba Tonight, 6:15pm. See more...