Air Chall 's Air Lorg/Lost and Found is a Childrens programme.

Image for the Childrens programme "Air Chall 's Air Lorg/Lost and Found"

Tags

Air Chall 's Air Lorg/Lost and Found

Aon latha neo-àbhaisteach, choinnich balach ri cèiliche ris nach robh dùil. Bha e follaiseach gu robh a' chèiliche feumach air taic bhon bhalach le bhith a' faighinn dhachaidh. An dèidh beachdachadh mun chùis, rinn am balach suas inntinn a h-uile oidhirp a' dhèanamh son a chuideachadh. One day a boy finds a penguin on his doorstep. Although at first unsure what to do, the boy becomes determined to help the penguin find his way back home - even if that means rowing all the way to the South Pole!

Genre: Childrens

Running Time: 30 minutes (approx)

When is Air Chall 's Air Lorg/Lost and Found next on TV?

It's next showing on BBC Alba January 3rd, 2018, 6:35pm and on BBC Alba January 4th, 2018, 5:25pm. See more...