Gunslinger Girl is an Animation programme.

Simbiosi - Symbiosis is a 5/5 star episode.
5 star rating
Image for Animation programme "Gunslinger Girl"

Next Show Times

Seasons in Detail

Tags

Gunslinger Girl: Simbiosi - Symbiosis

Series 1, episode 12

Directed by
Morio Asaka

Originally Aired On: Wednesday, 11 February 2004

Episode Rating: 5 star rating

Sorry but we don't appear to have a description for Simbiosi - Symbiosis

Cast

Yuka Nanri...Henrietta
Kanako Mitsuhashi...Rico
Sendai Eri...Triela
Ami Koshimizu...Claes
Hitomi Terakado...Angelica
Hidenobu Kiuchi...Jose
Mitsuru Miyamoto...Jean
Masashi Ebara...Hirscher
Norihiro Inoue...Marco
Hiroshi Yanaka...Lorenzo 2 Kacho
Tetsuo Komura...Dragi 1 Kacho
Mayumi Akatsuchi...Maria-Petris Bucho
Rie Nakagawa...Ferro
Masami Iwasaki...Alfonso
Chisa Yokoyama...Franca
Shintarou Sonooka...Franco
Hirofumi Shimozaki...Mihari no Otoko
Makoto Tomita...Terrorist
Jim Foronda...Marco