Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom is an Animation programme.

Tags

Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom

Ann an tubaist dhraoidheil tha Ben air fhàgail mar losgann. Le cuideachadh bho caraidean, tha Hoilidh a' feuchainn ri cùisean a chur ceart ach 's ann a tha iad a' dèanamh eun 's coineanach dheth mus tig Nanaidh Plumais a dhèanamh cobhair orra. Children's series. Holly accidentally turns Ben into a frog by magic, and Ben hops off to the pond. With the help of her friends, Holly tries to turn Ben back into an elf but instead turns him into a bird and then a rabbit before Nanny Plum comes to the rescue. episode 7.

Genre: Animation

Running Time: 10 minutes (approx)

When is Ben and Hoilidh San Rìoghachd Bhig/Ben and Holly's Little Kingdom next on TV?

It's next showing on BBC Alba Tomorrow, 4:25pm and on BBC Alba Tomorrow, 4:35pm. See more...